STARS-014 - 纱仓真菜2018年番号 紗倉まな 肉厚尻肉

STARS-014 - 纱仓真菜2018年番号 紗倉まな 肉厚尻肉

证候腹中有气,自下上冲,致胃脘满闷,胸中烦热,胁下胀疼,时常呃逆,间作呕吐。 至于大便色白者,因胆汁不入小肠以化食,大便中既无胆汁之色也。

至以玄参代知母者,因玄参《神农本草经》原谓其治产乳余疾也。复诊服药两剂,下血与短气皆愈强半,诸病亦皆见愈,脉象亦有起色。

 治之者宜镇安其气化,潜藏其阳分,再重用凉润之药辅之,而病始可治。诊其脉左右皆弦硬异常,因问其脑中发热或作疼,或兼有眩晕之时乎?

每次送服拙拟离中丹三钱,嘱约两点钟温服一次。其左脉细而硬者,肝肾之阴亏甚也。

此宜治以利痰、滋阴、降胃、柔肝之剂,再以养心安神之品辅之。延医服药病未见轻,喉中疼闷似加剧,周身又复出疹,遂延愚为延医。

诊断此证乃肺金伤损,肝木横恣,又兼胃气不降,肾气不摄也。每次送服石膏末二钱许,热退勿须尽剂,即其热未尽退,若其大便再通下一次者,亦宜将药停服。

Leave a Reply